Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimat visar att kommunerna som helhet blir något bättre. Timrå och Vårgårda ligger högt. De är båda exempel på kommuner som ser sig som serviceorgan till dem som drar in skatteunderlaget, nämligen företagen. Här går företagens behov först. I Sörmland ser vi en svag uppgång, och även i kommuner som Eskilstuna, Katrinheolm och Nyköping. Större städer är dock sänken, ingen av landets 25 största kommuner når topp 100. Företagen där kräver förändring. Ingen nyhet, missnöjet är sedan länge. Så vad göra? Fortsätta klaga? Men vems ansvar är egentligen de dåliga resultaten? Kommunerna vill vända trenden men missar ofta dialogen med näringslivet, vilket gör att fattade beslut upplevs som gripna ur luften och flyger därmed över huvudet på den vanlige företagaren. Och vad gör företagen, då? Att skapa idéer värda att testa utgör ju själva grunden och ofta livsinställningen för entreprenörer och företagare. De som nu skriver ned sin egen kommun, vilka förbättringsförslag kommer de med själva? Och om de gör det, lyssnar kommunen? Förmodligen sker vare sig det ena eller andra, eftersom trenden kvarstår. Samma mönster går igen på fler utvecklingsområden. I FN:s Agenda 2030 finns 17 mål som ska uppfyllas till år 2035. Nuläget visar att världen lär få svårt att lyckas nå ett enda av dem. Varför? Världens ledare fattar beslut långt ifrån folks vardag. Insatta opinionsbildare och beslutsfattare gastar efter reformer som kanske skulle föra oss närmare hållbarhet på planeten. Men vem frågar den vanliga människan – dig och mig – om vad var och en av oss enkelt kan göra i vår vardag för att bidra i arbetet? Nej, precis. Ingen! De offentligt ansvariga skjuter över målet när de inte lyssnar till dem som sitter inne med de verkliga nycklarna till förändring. Företagsklimatet i en kommun får svårt att blomstra om företagen inte kan se vilka frön som planterats och ges chans att vattna sådden. På samma sätt kan världen inte bli en hållbar plats förrän dess invånare tydligt kan se att vad de gör i sitt eget liv och sin vardag faktiskt får effekt på helheten. All förändring börjar med dig själv, och där du har makten. I ditt liv, ditt företag eller din kommun – gräv där du står! Och är du inte nöjd med hur diket eller gropen blev – kasta då inte ned den i diket som försökte hjälpa genom att ge dig en spade, även om spaden visade sig vara fel. Visa istället vilken spade du behövde, greppa den och fortsätt gräva!