INTEGRITETSPOLICY

Konferencier / Moderator

Vill du rama in ditt event på ett proffsigt, initierat och engagerat sätt som väcker eftertanke? Är det gala, konferens, stämma eller mässa? Jag erbjuder alltifrån att enbart hålla ihop eventet på scenen till att planera, koordinera och genomföra hela eventet från idé till verklighet.

Föreläsare

Vill du ha en engagerad och initierad föreläsare som med närvaro, humor och skärpa får din publik att verkligen lyssna? Jag erbjuder kunskaps- och inspirationsföreläsningar inom exempelvis följande områden:

 

Näringslivs- och tillväxtfrågor
Regional utveckling, kompetensförsörjning och besöksnäring.

 

Hållbarhet
Inriktning på företagens sociala ansvar såsom integration och mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 

Demokrati och politik

Politik på kommunal, regional eller nationell nivå.
Ledarskap och förvaltning.

 

Exempel på tema-föreläsningar

1) Social hållbarhet och mänskliga rättigheter – en god affär för företagen!

2) Ledarskap i en global era – med mod, ansvar och integritet!

Politisk analys

Behöver du någon som kan kommentera det politiska läget på ett tydligt och intresseväckande sätt? Jag erbjuder analyser av det politiska läget internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt live på scen eller i olika mediekanaler och kan även leda politiska samtal/debatter.

Skribent

Behöver du hjälp att skriva en tydlig, driven och relevant text? Med stor erfarenhet av att skriva texter, såväl författningstext, remissyttranden och rapporter som debattartiklar, krönikor och presskommentarer hjälper jag dig att nå ut med ditt budskap.

Rådgivare / konsult

Behöver du hjälp att driva ett verksamhetsområde eller ett projekt framåt? Saknar du en samordnare, en nätverkare eller en strateg? Jag erbjuder såväl kortare som längre insatser för att stödja din verksamhet inom framförallt integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, näringslivsfrågor och politik.

Exempel på genomförda uppdrag

Rädda Barnen Sverige:

Granskningsrapport av statliga bolags efterlevnad av barnrättsprinciperna.

Norrköpings kommun:

Kartläggning av kompetensförsörjningsinitiativ

STUA – Moderator besöksnäringsdagen

Region Östergötland – Moderator eftefrågeforum

Logisitikkluster Östergötland – moderator på Smart logistisk i städer

Stångåstaden – (Linkstep) – Föreläsare på kompetens-event Reach!

ESBS – Föreläsare diplomering av YH-studenter

FIN dag – moderator och föreläsare på tema integration och företagande

BNI- föreläsare om social hållbarhet och mänskliga rättigheter på nätverksdag

Uppdragserbjudanden

Behöver ni bli mer strategiska i ert sociala hållbarhetsarbete?

 

Jag erbjuder följande:

 

1) Inspirationsföreläsning på temat social hållbarhet och efterföljande workshop för att få er verksamhet att börja tänka aktivt kring frågor såsom jämställda och inkluderande arbetsplatser, schysst sponsring och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

 

2) Inspirationsföreläsning på temat social hållbarhet och efterföljande analys av vilka konkreta hållbarhetsmål just ert bolag/er verksamhet bör lägga fokus på och förslag på hur det kan införlivas i strategier och andra styrdokument.

 

Kontakta mig så diskuterar vi vad som kan passa just dig!

REFERENSER

Robin & Björk - Made in Sweden