INTEGRITETSPOLICY

Viljan att förändra och förbättra.

Det sammanfattar med några ord hur jag ser på mina livs- och yrkesval. En vetgirig kvinna med ett brinnande engagemang för att göra världen till en rimligare plats för fler. Som 13-åring bestämde jag mig för att läsa juridik för att kunna företräda dem som är i utsatt position. Viljan att förbättra. Det intressanta för mig är inte att tillämpa juridiken, utan att påverka hur juridiken utformas. Många år i allt från offentlig verksamhet, domstol, privat näringsliv till ideell sektor har gett mig den möjligheten. Viljan att förändra.

 

 

Bredden och djupet ger styrka

 

Arbete vid riksdag, statlig förvaltning och domstol liksom inom ideell sektor och privat näringsliv. Utlandsvistelser i USA och Schweiz. Ett genuint intresse för opinion och dialog. Sammantaget har detta gett mig en god inblick i det svenska och globala samhällets komplexitet och gör att mina analyser av samhällsfrågor utgår ifrån ett helhetsperspektiv.  Mångårig erfarenhet av såväl skrivande som scenframträdanden med föreläsningar, debatter och samtal, gör att jag med glädje åtar mig uppdrag som moderator, föreläsare, skribent och rådgivare.

 

 

 

CV i urval

Arbetslivserfarenhet

 

Näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.
2014-2018

 

Politiskt sakkunnig/expert på Moderaternas riksdagskansli inom grundlagsfrågor, mänskliga rättigheter, bistånd och migration.
2007-2014

 

Föredragande vid Migrationsdomstolen i Stockholm.
2006-2007

 

Föredragande vid Utlänningsnämnden.
2005-2006

 

Asylhandläggare och beslutsfattare, Migrationsverket.
2001-2005

 

Trainee på Wisconsin Council on Children and Families, Madison, Wisconsin, USA.
2003-2004

 

Praktik vid FN:s barnkommitté (FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, Genève) samt vid Svenska Röda Korsets folkrättsenhet, Stockholm.
2000

 

 

 

Studier

 

Jur.kand-examen.
Uppsala universitet, 2001

 

Franska, kurs.
Uppsala universitet.

 

Litteraturvetenskap, kurs.
Uppsala universitet.

 

Social Policy, kurs.
University of Wisconsin.

 

Samhällsvetenskaplig gymnasieexamen.
Hagagymnasiet, Norrköping, 1994

 

 

 

Övriga utbildningar

 

Core Code UGL-ledarskapsutbildning.
2017

 

Diplomutbildning i styrelsearbete.
2015

 

Skrivarkurs “Att skriva för att övertyga”.
Berghs School of Communication, 2009

 

 

 

Språkkunskaper

 

Svenska
Modersmål.

 

 

Engelska
Utmärkt goda kunskaper såväl skriftligt som muntligt.

 

 

Franska
Mycket goda kunskaper såväl skriftligt som muntligt.

 

 

Tyska
Goda kunskaper såväl skriftligt som muntligt.

 

 

Spanska
Kunskaper såväl skriftligt som muntligt.

REFERENSER

Robin & Björk - Made in Sweden