INTEGRITETSPOLICY

Viljan att förändra och förbättra.

Det sammanfattar med några ord drivkraften bakom mina livs- och yrkesval. En vetgirig kvinna med ett brinnande engagemang för att göra världen till en rimligare plats för fler. Som 13-åring bestämde jag mig för att läsa juridik för att kunna företräda dem som är i utsatt position. Viljan att förbättra. Det intressanta för mig är inte att tillämpa juridiken, utan att påverka hur juridiken utformas. Många år i allt från offentlig verksamhet, domstol, privat näringsliv till ideell sektor har gett mig den möjligheten. Viljan att förändra.

 

 

Bredden och djupet ger styrka

 

Arbete vid riksdag, statlig förvaltning och domstol liksom inom ideell sektor och privat näringsliv. Utlandsvistelser i USA och Schweiz. Ett genuint intresse för opinion och dialog. Sammantaget har detta gett mig en god inblick i det svenska och globala samhällets komplexitet och gör att mina analyser av samhällsfrågor utgår ifrån ett helhetsperspektiv.  Mångårig erfarenhet av såväl skrivande som scenframträdanden med föreläsningar, debatter och samtal, gör att jag med glädje åtar mig uppdrag som moderator, föreläsare, skribent och rådgivare.

 

 

 

Min bakgrund i korthet

 

Med en jur-kand-examen från Uppsala universitet som grund har jag längs vägen skaffat mig erfarenheter från såväl offentlig förvaltning; myndighet, domstol och riksdag, som från den idella sektorn, i Sverige och utomlands, och från olika roller i näringslivet.

REFERENSER

Robin & Björk - Made in Sweden