Människan är lyhörd och anpassningsbar. Det är vår styrka. Och vår svaghet – särskilt när vi utsätts för påverkan av vår omvärld. Budskap som vevas om har en tendens att bli en sanning – vare sig den är det eller inte. Bra för den som driver opinion och vill få stöd för den egna linjen. Kanske är det därför vi dras med högerspöken och kommunistskräck i de politiska debatterna. Mindre bra blir det för en plats, grupp eller ett land som får negativa epitet klistrade på sig. Exempelvis att alla norrlänningar är tysta och tungsinta. Eller, som Donald Trump slog fast, att Sverige är ett av Europas farligaste länder på grund av hög kriminalitet. Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat, visar även i år upp usla siffror för Östra Östergötland – Finspång, Norrköping och Valdemarsvik ingår i landets trettio sämsta företagskommuner på platserna 262, 263 och 269. Epitet som tillskrivs platser, grupper och tillstånd kan i viss bemärkelse anses korrekta. Det går nämligen alltid att hitta minst en norrlänning som inte säger mer än absolut nödvändigt. Men det betyder inte att det gäller dem alla. Ja, Sverige har väldigt stora utmaningar med mycket kriminellt aktiva ungdomar, framförallt bland killar med utomeuropeisk bakgrund uppvuxna i ett utanförskapsområde. Men innebär det att Sverige överlag skulle vara en brottsligt farlig plats? Nej. BRÅ:s statistik visar att första halvåret 2022 minskade antalet anmälda brott med 6 procent, jämfört med samma period året innan. I alla brottskategorier utom stöld- och tillgreppsbrott, som ligger på samma nivå som 2021. Nå, så företagsklimatet i våra kommuner då? Resultaten bygger på enkätsvar från en mindre andel slumpmässigt utvalda företagare, utan krav på kontakt med kommunen i något specifikt ärende. En slags temperaturmätare på kommunens näringslivsfrämjande arbete och en ögonblicksbild, som kan skifta beroende på enkätbesvararens syn just för stunden. Är då rankingen sanning? I så fall borde det knappt finnas ett enda företag i de sämst rankade kommunerna. Så är det inte – företag verkar i alla svenska kommuner. Våra låga siffror borde särskilt avskräcka företag från att alls starta eller etablera sig just här. Istället borde de söka sig enbart till platser som ligger topp 20 på listan. Såsom Säffle, Öckerö och Vansbro. Skulle dessa småorter objektivt vara så mycket bättre (hela 250 pinnhål upp) som rankingen anger? Svårt att tro. Trycket på företagsetableringar är påtagligt högt i östra Östergötland, även i vårt oroliga tidevarv. Och inte undra på det. God tillgång till högre utbildning, ett logistikläge i toppklass, närkontakt med Stockholm och kommunikationer för att nå hela världen samt en varierad arbetsmarknad med stort utbud av kompetens och arbetskraft. Det är goda förutsättningar som företagen vill åt. Därför väljer många att komma just hit, växla upp eller starta här. Därmed blir det skevt att stirra sig blind på ett ögonblicks jämförelse gjord av relativt få ur en hel samhällsgrupp. Är det kanske även så att det i näringslivsrankingen har smugit sig in lite missnöjesyttringar över samhället i stort? Det är lätt att vara missnöjd och klaga, men för att lösa problem räcker det inte att bara peka på andras ansvar. Så hur pratar du egentligen själv om din kommmun? Är du med och sprider klagans smitthärd, eller bidrar du aktivt till att hitta bra lösningar på verkliga brister? Falska sanningar tar inte bara en kommun skada av, utan i förlängningen även dess näringsliv.