Sverige har på senare år tagit emot historiskt många asylsökande, som lämnat sina länder för en bättre framtid. Med 68,5 miljoner på flykt i världen (år 2018) lever vi mitt i en folkvandringstid – och detta är bara början. Klimatpåverkan, sviktande livsmedelsförsörjning och ökad politisk spänning har stärkt grogrunden för olika terrororganisationer. Detta, tillsammans med ett Internet som tydliggör vår världs ojämlika villkor, får många att söka sig hit. Och de lär bli fler, så länge livschanserna förblir så olika i världen. Kontroller eller stängsel kan inte stoppa dem. EU-valet visar tydligt att folk känner otrygghet inför detta, därav de höga siffrorna även i Sverige för främlingsfientliga krafter. Kortsiktiga politiska poänger kan alla göra, men vem talar om vad som krävs på lång sikt? Var är makthavarna som vågar staka ut en riktning bortom valperioder? De politiska partiernas låga förtroendesiffror talar sitt klara språk – ingen! Eller jo, det parti som växt kraftigast de senaste åren har en klar berättelse om sitt framtida Sverige. Problemet är bara att den berättelsen är dålig, mycket dålig. Längtan tillbaka till ett svunnet folkhem, med stängda dörrar mot omvärlden lär knappast sätta oss i ett toppläge i världens framtidsrace. Sverige har en gång gått från fattigdom till välstånd, genom öppenhet och internationell handel. Och näringslivet stänger inte gränser, det spränger gränser – företagens marknad är global! Alltså bör vi fråga oss hur människor, såväl som produkter, tjänster och företag fortsatt ska kunna korsa landsgränser i framtiden? Eller lika gärna, stanna kvar i sina länder och bygga välstånd där? Svaren menar jag är globala system byggda på öppenhet och jämlikhet. Vi måste inse att människor gör rationella val och anpassa våra system därefter, utifrån övertygelsen att det gynnar oss alla på lång sikt. Så – byt ut biståndet mot mer frihandel och ett globalt försäkringssystem för välfärd, inledningsvis finansierad av de rikare länderna. Skapa ett globalt ”Green Card-system” så att fler kan tävla om jobben, var de än finns. Bygg ett internationellt migrationsrättsligt system för framtidens vanligaste flyktorsaker – d.v.s. klimatkriser, social oro och krig – och tillämpa FN:s flyktingkonvention som det var tänkt, enbart för förföljda. Låt sedan FN få ett nytt och starkare mandat att genomföra detta, och en ärlig chans att bli världens garant för fred och säkerhet. En framtidsberättelse så god som någon, såväl för Sverige som för världen!