Sommaren går in i sin senare del och just i år, liksom vart fjärde år, samlar sig Sverige till allmänna val. Den 11 september står slaget om vilka partier som bäst lyckas locka väljarkåren till sig. Flera av dem tycks vara ganska lika. Exempelvis förslagen om att stävja gängkriminaliteten låter ungefär på samma sätt – hårdare tag parat med fler förebyggande insatser. Så spelar det då någon roll vilket parti, eller regeringskonstellation, du lägger din röst på? Ja, absolut! För politik handlar i grund och botten om vilket samhälle ett parti vill skapa. Då räcker det inte med att bara lyssna till enskilda förslag som förs fram. Retoriken, d.v.s. argumentationslinjen för de olika förslagen, ger en vink om partiets syn på hur det framtida Sverige ska se ut. Vilket i sin tur tar sin inspiration i den ideologiska grund som det enskilda partiet står på. Hur stor egenmakt bör den enskilda individen ha? Hur stor och styrande ska statsapparaten vara, dels när det gäller ekonomiska reformer, dels rättsligt och socialt?  Var går gränsen mellan det individuella ansvaret och friheten, och det allmännas ansvar att skydda sina invånare? Svaren på dessa frågor ges inte i enskilda reformer eller utspel – det har vårt oklara parlamentariska läge tydligt visat oss. Numera kan Moderaterna lika gärna stödja ett förslag från Vänsterpartiet, som att Socialdemokraterna driver samma linje som Sverigedemokraterna i en specifik fråga. Men att just dessa partier skulle ha så mycket ideologiskt gemensamt kan man avfärda i samma stund som man läser deras respektive partiprogram. Där gömmer sig många särskiljande drag som, lagda i dagen, berättar en hel del om det samhälle partiet egentligen vill skapa. För det är skillnad. Så det gör skillnad vilket parti du röstar på. Till att börja med är det helt avgörande att du faktiskt hedrar den rättighet du åtnjuter i en demokrati som Sverige – gå och rösta! Hittar du inget som passar din övertygelse så rösta blankt, det är en nog så tydlig signal till makthavarna om att inget parti lyckats tilltala dig. Men lika viktigt inför att du ska lägga din röst, är att du tar reda på vad ditt val faktiskt skulle innebära. Och då inte bara för dig. Visst, plånboksfrågor brukar alltid vara lockande – inte undra på att partierna på sedvanligt vis slänger ut ”valfläsk” såhär de sista månaderna innan valet. Men är du verkligen en person som lättköpt sväljer ett lockbete? Eller som köper grisen i säcken? Såklart du inte är! Så kolla och jämför partiprogrammen! Vilket samhälle bidrar din röst till att skapa? Vad säger din inre moraliska kompass? Om du tar ett kliv bakåt och tittar på helheten, så kommer du se ett mönster träda fram. Vilka grundläggande värderingar som genomsyrar partiet. Vilket tillvägagångssätt som partiet tänker sig för att förändra samhället. Och har du en gång synat partiet i sömmarna, kan du lättare navigera bortom tilltalande retorik eller enskilda reformförslag som kan kännas lockande i det korta perspektivet. Så gör ett noggrant, väl övervägt och informerat val – det är biljetten till vår gemensamma framtid som du håller i din hand på valdagen!