Småföretagen utgör 99,4 procent av alla svenska företag. I de flesta kommuner är de också den största skattebetalaren, större än storföretagen eller den offentliga sektorn. De svenska bolags- och skattereglerna ålägger småföretagen stora krav. Det gäller arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, löner, pensionsinbetalningar m.m. För att ett sådant system ska fungera är företagarnas vilja att göra rätt för sig avgörande. Och den finns – i Sverige har vi hög skattemoral och lågt skattefel, d.v.s. den skatt som undanhålls Skatteverket. Men moralen upprätthålls i stor utsträckning av att omgivning delar värderingarna. Känslan av att regler följs av ”alla” är alltså viktig. Då betyder det såväl företagare och anställda, som offentliga institutioner och den politiska sfären. Skattemoral måste förstås ifrån fler perspektiv än inbetalade skatter. Avgörande för skattemoralen, är också den totala mängden skatt som ska betalas. Alltför frikostigt lagstiftande om nya avgifter och skatter urholkar på sikt företagarnas – och för den delen privatpersoners – vilja att efterleva kraven. Det sägs gå en magisk gräns runt femtio procent. När staten får behålla mer av min arbetade timme än jag själv, avtar motivationen att arbeta för att tjäna mer. Ett annat viktigt perspektiv aktualiseras då och då, på senare tid även i Sörmland – den om hur inbetalade skattepengar hanteras. De mest flagranta fallen rör att använda allmänna medel för privata ändamål, fler än ett statsråd har fått avgå efter inköp av resor, choklad och liknande. Även mer tveksamma fall, såsom olämpliga avdrag för eller bidrag till boende och resor för politiker och offentligt anställda tjänstemän, sticker förstås den allmänna skattebetalaren i ögonen. Minst lika frågande blir många när höga tjänstemän i offentlig sektor ”belönas” med stora avgångsvederlag om de sägs upp. Tänkt som en trygghet för att våga ta ansvarsfulla uppdrag men i praktiken fungerat som tack för misslyckat uppdrag? Den sluge sätter det till och med i system, och då får skattebetalarna betala dubbelt upp för ett dåligt utfört jobb, medan personen lever gott. När en företagare misslyckas blir det mindre, inte mer inkomst.  Trots det bidrar småföretagen mest till skattebasen. Därför är det läge för alla som hanterar skattemedel att fundera kring sin egen moral, för att värna allas moral. Att kasta pärlor för svin är det ingen som orkar i längden, oavsett hur mycket man älskar och tror på sin affärsidé.