Mitt i julhögtiden! För de flesta förknippat med Jesu födelse. För många med julmusikens alla konserter. För andra mer förknippat med tomten, och gåvor av mer eller mindre uppskattade slag. Men oavsett, så är julen mathögtiden framför andra. De flesta har idag lämnat många traditioner som kopplas till gamla tiders firande, såsom lutfisk i blöt eller hemstoppad korv. Men nya smakriktningar har istället tagit plats. För maten förblir ett lika viktigt inslag som förr. Och julen årets största helg omsättningsmässigt för handlarna. Om detta vittnar Svensk Handels julrapport för 2021. Hela 9 av 10 handlare inom dagligvaruhandeln tycker att julen är viktig för försäljningen. Och undra på det – livsmedelsförsäljningen ökar så mycket som 20-25 procent under v. 51 varje år, jämfört med en normalvecka. För ett matlän som Sörmland är detta toppenbra! Här finns en mylla av producenter, förädlande entreprenörer och restauratörer, som livnär sig på riktigt fina produkter och upplevelser kopplade till mat. Alltifrån köttproduktion, gårdsmejerier och vinodlingar till slott, gårdar och herresäten som pakterar sin attraktiva miljö med de småskaliga producenternas läckerheter. De arbetar förstås på året runt, men julen möjliggör den där extra skjutsen branschen så väl behöver. Dessutom är det särskilt gynnsamt att handla av just den lokala livsmedels- och restaurangnäringen. Maten är producerad enligt Sveriges strikta regler om human djurhållning, låg användning av antibiotika och kemikalier och dessutom i närheten, vilket kapar långa transporter med utsläpp av växthusgaser. Lägg därtill att så många som 4 av 10 dagligvaruhandlare ser behov av extrapersonal under julperioden. Ofta är det unga som får chansen, och därmed en fot in på arbetsmarknaden. All handel inbringar som bekant också skatteintäkter till stat och kommuner. Att gynna de sörmländska företagen bidrar alltså till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, klimatmässig och social. Så varför inte ta en prinskorv och en skinkbit till? En riktigt god fortsättning på julen, så länge den kommer från en glad gris nära dig!